Klachten

Af en toe worden wij als Huurdersvereniging benaderd door een huurder die zijn of haar ongenoegen uit over een nog steeds niet opgeloste klacht door HW Wonen of hij of zij klaagt over de slechte dienstverlening van één van de HW Wonen medewerkers.

Als er geen reactie komt van de verhuurder of een conflict is niet volgens u naar behoren opgelost dan kunt u, als lid van onze vereniging, uiteraard op ons rekenen. Wij zullen ons uiterste best doen om het probleem voor beide partijen zo goed mogelijk op te lossen. Om echter zo succesvol mogelijk te kunnen zijn moeten u en wij ons wel aan spelregels houden.

Alvorens u ons inschakelt moet u eerst uw klacht melden bij HW Wonen. HW Wonen zelf moet eerst de gelegenheid krijgen uw klacht te behandelen of op te lossen alvorens u ons gaat inschakelen.
Raadpleeg eerst de website van HW Wonen. Hier treft u informatie en invulformulieren aan voor onderstaande klachten:
• Overlast klachten
• Klachten over HW Wonen
• Klachten Advies Commissie
• Buurtbemiddeling Hoeksche Waard
• Klachtencommissie ZAV (Zelf Aangebrachte Voorzieningen) 

Mocht u liever telefonische een klacht bij HW Wonen neerleggen noteer dan ALTIJD de naam van de HW Wonen medewerker met wie u gesproken heeft. Noteer naast de naam van deze medewerker ook de datum en de tijd van het gesprek of als er meerdere gesprekken hebben plaats gevonden alle overige data. Ook is het voor alle partijen wenselijk om afspraken die per telefoon zijn gemaakt kort en bondig voor u zelf op papier te zetten zodat wij daar als naslagwerk gebruik van kunnen maken tijdens het gesprek met de verhuurder.

Als wij als Huurdersvereniging actie moeten ondernemen dan hebben wij deze informatie echt nodig. Zonder naam en datum(s) van de contacten tussen u en de verhuurder is het voor ons onmogelijk om te kunnen bemiddelen of een klacht te kunnen oplossen. Wij moeten tijdens het bemiddelingsgesprek met de verhuurder naar referenties kunnen verwijzen. Als u ons geen naam en data kunt geven wordt het voor ons zeer moeilijk om met de verhuurder tot een oplossing te komen.

Huurdersvereniging Hoeksche Waard
Postbus 1088
3260 AB Oud-Beijerland

KvK 24329851
NL65 INGB 0000510719
Privacyverklaring

© Huurdersvereniging Hoeksche Waard